Meta Balfoort
e-mail en website info@metabalfoort.nl   www.metabalfoort.nl
adres niet vermeld
HERSENCELLEN IN BEWEGING:
HERSENONTWIKKELING BIJ PUBERS EN ADOLESCENTEN
Mijn eindwerk gaat over de hersenontwikkeling bij pubers en adolescenten.
Een theoretisch gedeelte: Bij een aantal specifieke aspecten/gedragingen van pubers en adolescenten wordt gezocht naar verklaringen in de hersenontwikkeling.
Het onderzoek hiernaar is nog heel pril en de conclusies voorzichtig, maar heel interessant. Waarom willen pubers uitslapen? Waarom nemen ze soms veel risico’s?
Een praktisch gedeelte: Uitgewerkte verslagen van Cranio Sacraal Sessies met drie tieners.
Het eindwerk kan besteld worden via e-mail (info@metabalfoort.nl) of website (www.metabalfoort.nl).