Riet Beks.
E-mail / Website


rietbeks @ hetnet.nl

www.taopraktijk.nl

de e-mail adressen zijn weergegeven met een spatie voor en na @ om kopie�ren voor spam-bestanden te voorkomen

Dit eindwerkstuk kan besteld worden door � 12,50 ( exclusief verzendkosten) over te maken op Postbankrekening 1904556 t.n.v. M.B.A. Beks Rotterdam, o.v.v. Eindwerkstuk.

omschrijving

Dit eindwerkstuk van mijn opleiding tot cranio sacraal therapeut gaat over de eenvoud en de diepte van cranio sacraal therapie. Ik hoop dat ik beide elementen tot hun recht kan laten komen.

In het kort iets over de geschiedenis
Cranio sacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie. De Amerikaanse osteopaat Dr. W. G. Sutherland is de grondlegger van de cranio sacraal therapie. Hij begon onderwijs te geven in deze methode rond 1940.
In 1985 vond er een explosieve ontwikkeling plaats door het werk van Dr. Upledger. Tegelijkertijd ontwikkelde zich in Engeland een biodynamische benadering van de cranio sacraal therapie. Beide richtingen hebben het werk van Sutherland voortgezet. Het Upledger Instituut ontwikkelde een meer mechanische aanpak. (Zij werken vooral met het eerste ritme, dit wordt verderop uitgelegd). De biodynamische richting heeft een holistische aanpak uitgewerkt. (Zij werken vooral met het tweede en derde ritme)
In de opleiding die ik gevolgd heb bij Etienne Peirsman in Amsterdam ligt de nadruk meer op de meditatief intu�tieve ervaring. Dit ligt erg dicht bij de biodynamische aanpak.

In dit werkstuk verken ik de biodynamische cranio sacraal therapie. In april van het afgelopen jaar volgde ik een workshop bij Roger Gilchrist. Zowel deze workshop als het boek wat hij geschreven heeft spreken mij erg aan. Hij heeft cranio sacraal therapie verduidelijkt als een concept, een manier van denken en kijken naar heling en de wijsheid in het lichaam. Hij heeft mijn werk als therapeut verdiept door mij weer beter en dieper te leren voelen. Overigens heb ik deze wijsheden in mij op kunnen nemen juist omdat ik al vier jaar de inspirerende cursussen van Etienne volg en daar heel veel geleerd heb.

In deel 1 van dit werkstuk wordt in 9 hoofdstukken de biodynamische cranio sacraal therapie uitgelegd.
Een sleutelbegrip in de uiteenzetting is de Breath of Life en hoe de Breath of Life zich via de potentie uitdrukt in het lichaam. Met andere woorden het energieveld is het belangrijkste veld waar we mee werken en dit werkt door naar het fysieke lichaam.
Hoe dit in zijn werk gaat wordt duidelijk door het cranio sacrale systeem te bestuderen (hoofdstuk 2) en het ritme (hoofdstuk 3).
De hoofdstukken 4 tot en met 7 gaan over het gereedschap wat de biodynamische cranio sacraal therapeut tot zijn beschikking heeft.
Hoofdstuk 8 legt uit hoe de biodynamische cranio sacraal therapeut met het menselijk energiesysteem werkt en hoofdstuk 9 maakt de spirituele component van de therapeut duidelijk.

In deze uiteenzetting heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het boek van Roger Gilchrist: �Craniosacral Therapy and the Energetic Body�. Vaak heb ik zijn heldere uiteenzettingen vertaald en samengevat en hier en daar met eigen woorden proberen weer te geven. Ook heb ik gebruik gemaakt van het boek: �Wisdom in the Body, The craniosacral approach to essential health� van Michael Kern. Dit boek behandelt in grote lijnen dezelfde thema�s en hielp mij om het biodynamische concept goed te begrijpen. Veel illustraties zijn afkomstig uit dit boek.
Verder heb ik voorbeelden uit mijn praktijk toegevoegd. Deze behandelingen heb ik gegeven nadat ik terug kwam van de workshop van Roger Gilchrist. Enerzijds wil ik hiermee mijn zoektocht laten zien om het geleerde te integreren in hetgeen ik al geleerd had op de opleiding. Ook vind ik het prettig om de theoretische tekst met concrete voorbeelden te verduidelijken.

Ik ben een zoeker en nieuwsgierig naar alles wat met bewustzijn, heling, gezondheid en ziekte te maken heeft.
Vandaar dat nieuwste ontwikkelingen in het kwantumdenken mij niet ontgaan zijn. Omdat deze ontwikkelingen van groot belang zijn voor de �alternatieve� geneeskunde die daarmee in de toekomst wellicht niet langer �alternatief� genoemd hoeft te worden heb ik het kwantumdenken behandeld in deel 2.
Als eerst komt de ontdekking van het nulpuntenergieveld aan de orde. Het kwantumdenken en hun ontdekkingen worden uitgelegd. Deepak Chopra heeft een zeer inspirerend boek geschreven: �Quantumgenezing� De inzichten in dit boek evenals het boek van A.Goswami: �De Kwantumdokter� worden behandeld.
Adam, een spiritueel genezer heeft ons veel te vertellen over hoe zijn genezingen werken.
Aan de Healing Arts cursus die ik bij Gaby Buiskool volgde, heb ik een inspirerende tekst over Gezondheid en ziekte ontleend. Heel kort probeer ik iets te vertellen over de nieuwe tijd die we tegemoet gaan, onze transformatie naar een hogere dimensie, waardoor deze tijd uitermate boeiend is om in te leven.

Het werkstuk eindigt met de betekenis die cranio sacraal therapie voor mij heeft in mijn dagelijkse praktijk. Het zijn de eenvoud en de diepte van deze therapie die mij raken.
En natuurlijk ook het feit dat je er nooit klaar mee bent en dat de groei in dit werk altijd doorgaat.

Veel leesplezier.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
Inleiding 7

Deel 1 Biodynamische cranio sacraal therapie 9
1. Breath of Life en de biodynamische cranio sacraal benadering 10
2. 5 Sleutel aspecten van het cranio sacrale systeem 12
3. Het ritme 22
4. Stilpunten cre�ren 25
5. De state of Balanced Tension en Point of Balanced Tension 27
6. Therapeutische ankers en kwaliteiten 32
7. Basistechnieken in de cranio sacraal therapie 35
8. Cranio sacraal therapie en het menselijk energiesysteem 41
9. De spirituele component van cranio sacraal therapie 45

Deel 2 Heling 47
1. Het Veld 49
2. Kwantummechanica en kwantum denken 50
3. Kwantum genezing zoals uitgewerkt door Deepak Chopra 51
4. De kwantumdokter 54
5. Adam de jongen met de magic touch 57
6. Op weg naar de volgende dimensie 60
7. De betekenis van cranio sacraal therapie in deze tijd van transformatie 68

Geraadpleegde literatuur 71