Hilde Decat
e-mail en website hilde.decat@telenet.be 
adres niet vermeld

Omschrijving

Mijn werk is een beschrijving van mijn levensverhaal, mijn persoonlijke ervaringen vanuit de 5 ritmes en vooral de cranio-sacraal opleiding met als vertrekpunt volgend citaat : 'De enige manier waarop we iemand of iets in de zogenaamde uiterlijke wereld kunnen kennen, is door je lichaam te voelen. De totale kosmos wordt ervaren als een lichamelijke gewaarwording.'
Genteresseerden kunnen wel een exemplaar via e-mail vragen. hilde.decat@telenet.be