Jan van Dongen & Ingrid Wilhelmus
E-mail / Website
ingrid.wilhelmus @ compaqnet.nl

De e-mail adressen zijn weergegeven met een spatie voor en na @ om kopiren voor spam-bestanden te voorkomen.

Een ruggensteun voor de cranio sacraal therapeut - bewustwordeing van houding en bewegingsgedrag van de therapeut tijdens cs-sessies - ergonomische adviezen in samenwerking met een oefentherapeut-Mensendieck omtrent houdingen van de therapeut en de clint op tafel.
maart 2004