Karin Filippini-Janssens
e-mail karinfilippini@onsbrabantnet.nl 
adres niet vermeld

Cranio Sacraal in de 5 elementenleer. Vanuit mijn praktijk
De kern van deze scriptie vormt de wijze waarop Cranio-Sacraal past in de vijf elementenleer. Daarnaast wil ik aangeven wat de toegevoegde waarde van toepassing van Cranio-Sacraal in mijn praktijk is voor mezelf maar meer nog voor mijn clienten.
Eerst schets ik de ontwikkeling van mijn eigen praktijk. Daarna een korte impressie over de Chinese geneeskunde met daarbij aandacht voor aspecten als Yin - Yang, de vijf elementen (inclusief voedingsleer), Qi (energie), meridianen en Cosmisch Cranio.
Via een brug gevormd door een beschrijving van de behandelingsmethoden die ik toepas, de diagnostiek en enkele voorbeelden van behandelingen in mijn praktijk kom ik dan uit bij de kernvraag op welke wijze de Cranio-Sacraal behandeling past binnen de vijf elementenleer.
Aansluitend behandel ik dan de subvraag over de toegevoegde waarde van Cranio-Sacraal in mijn praktijk.
Het werkstuk is vrij beschikbaar. Als je iets wilt citeren of overnemen, vermeld dan de bron. Het eindwerk als pdf-file: Cranio Sacraal in de 5 elementenleer. Vanuit mijn praktijk