Gladys Horstink
e-mail  
adres niet vermeld
GENEESKUNST GENEESWIJZEN
oude en nieuwe geneeswijzen en therapieën - het ziekenhuiswezen nader bekeken:

Grondgedachte voor mijn werk is de integratieve geneeskunde; eerst een beeld van de geschiedenis van geneeswijzen en therapie´┐Żn en het ontstaan van het ziekenhuis, dan het beschrevene toetsen aan de casussen; samen met deze mensen, die onder volledige narcose een ingreep of meerdere ingrepen hadden ondergaan, dmv cranio ontdekken wat hun ziekte of ongeval voor hen betekende, wat het ziekenhuisverblijf voor hen inhield, de eventuele inzichten die zij kregen, kortom getuige mogen zijn van hun processen.
Conclusie: er is nog een lange weg te gaan voor de integratieve geneeskunde algemeen erkend en geaccepteerd zal worden maar hoopvol is dat er veel beweegt op dit vlak.