Brigitta Keverling.
E-mail / Website
brigittakeverling @ hotmail.com

www.prezentbynature.nl

De e-mail adressen zijn weergegeven met een spatie voor en na @ om kopiren voor spam-bestanden te voorkomen.

omschrijving

Tips en valkuilen voor de cranio-sacraaltherapeut 

Waar kun je als therapeut mee te maken krijgen, wat zijn valkuilen? Wat houdt therapeutschap eigenlijk in, wat is het doel/ uitgangspunt? Wat is kenmerkend voor een goede therapeutische benadering? Hoe kun je zelf gegrond en in balans blijven als therapeut? Wat kan helpen in de dialogen?

In vier afzonderlijke delen besteed ik hier aandacht aan in mijn scriptie:

In deel I heb ik een samenvatting gemaakt van het boek Liefde in wonderland; overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie, geschreven door Riekje Boswijk-Hummel (een psycho-therapeute). Zij beschrijft op heldere prettig leesbare manier wat er kan spelen in de relatie tussen de hulpverlener en de clint en wat valkuilen kunnen zijn. Vele aspecten van mens-zijn, clint-zijn en therapeut-zijn worden komen in dit boek aan de orde, alsmede waar het volgens Boswijk in het vak (psycho)therapie om gaat.

In deel II beschrijf ik 10 eigenschappen van een succesvolle therapeut, aan de hand van het boek van Jacquelin Small (counsellor): The true essence of helping; how to be naturally therapeutic?. Ik heb deze (ook weer zeer inspirerende!) beschrijvingen van de eigenschappen samengevat en vrij vertaald en genterpreteerd op mijn eigen wijze.

In deel III schenk ik aandacht aan hoe je energetisch gezien met jezelf om kunt gaan tijdens en na een sessie.

In deel IV ga ik in op de innerlijke dialoog en op innerlijk-kindwerk, gebaseerd op de volgende boeken: Je eigenwijze weg van Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg (Primal-rebirth therapeuten) en De helende reis van Brandon Bays die zichzelf van een tumor genas door middel van haar dialoog-methode. Tot slot ga ik in op de innerlijke dialoog, zoals in de opleiding van cranio-sacraaltherapie geleerd wordt.

In dit deel wordt o.a. aandacht besteed aan hoe je om kunt gaan met weerstanden van de clint, wat goede uitnodigende vragen zijn, allerlei manieren en tips voor de innerlijke dialoog en hoe deze te integreren in cranio-sacraaltherapie, de significant detector enzovoort.

Het is een scriptie over zeer inspirerende boeken, die voor mij (en vele anderen) veel opgehelderd hebben over het mens-zijn, het relateren en het therapeut-zijn.

Reacties van mensen op de scriptie: de boeken zijn goed samengevat, prettig leesbaar en een mooie bundeling van uitermate inspirerende boeken, die je eens in de zoveel tijd weer even op kunt pakken om je weer te herinneren van Oh ja! Her ging het om in mijn werk en leven...!.
 

Eindwerkstuk van Brigitta Keverling voor de opleiding cranio-sacraaltherapie.

Te bestellen via e-mail: brigittakeverling @ hotmail.com

Website: www.prezentbynature.nl