Bertha Middendorp
e-mail en website bertha@vakb.nl  www.vakb.nl
adres niet vermeld
Omschrijving
Migraine is een ziekte waar ongeveer twee miljoen mensen in Nederland mee te maken heeft. Er zijn vele verklaringen voor het ontstaan van migraine, een oplossing is er echter nog steeds niet. In mijn eindwerkstuk staat de vraag: In hoeverre kan craniosacraaltherapie iets betekenen voor migrainepatiënten? centraal.

Mijn eindwerk is kosteloos te ontvangen via mijn e-mailadres bertha@vakb.nl. Als je iets wilt citeren of overnemen dan ga ik ervan uit dat je dit zorgvuldig doet. Indien je aanvullingen of toevoegingen hebt dan hoor ik dit ook graag.