Marja Noordermeer
e-mail / website info@cranio-sacraal-noordermeer.nl  /  www.cranio-sacraal-noordermeer.nl
adres Kromme Slagen 1, 4823LL Breda, tel. 076-5420913/06-14166184
Bestellen door overmaking van €15,= inclusief verzendkosten naar rekningnr. 1865911 ING tnv MAC Noordermeer Breda

Samenvatting:
"Kan intervisie een toegevoegde waarde zijn voor de Cranio-Sacraal therapeut" is ontstaan uit mijn gemis tijdens de opleiding van intervisie/supervisie groepen. In mijn eindstuk probeer ik helder te krijgen door het proces dat ik zelf doorlopen heb op mijn levenspad in mijn spirituele groei, wat de waarde van intervisie is. Door zelf een groep op te starten, met medecollega‘s, heeft dit een schat aan ervaringen en inzichten opgeleverd. Deze heb ik in mijn eindwerk meegenomen. In mijn eindwerk komt aan de orde wat intervisie is, de waarde, het doel zo ook de ervaringen, meerwaarde en aandachtpunten van een intervisie/oefengroep. Een apart hoofdstuk is gewijd aan tips voor het starten van een intervisiegroep.

Kan intervisie een toegevoegde waarde zijn voor

de Cranio-Sacraal therapeut

Door Marja Noordermeer

Kromme Slagen 1

4823LL Breda

Telefoon 076-5420913/06-14166184

www.cranio-sacraal-noordermeer.nl