Linda Reusens
e-mail en website linda.reusens@telenet.be
adres niet vermeld
Het Licht in je ogen- over de invloed van licht en kleur op het menselijke organisme.

Na het volgen van de oog-module geraakte ik geboeid door de invloed van licht, vooral zonlicht, op het organisme. Zo groeide het idee om hierover een eindwerk te maken.
Een eerste deel gaat over de omzetting van licht in zicht.
Een tweede deel over de hypofyse die door de prikkeling van het zonlicht het hormonale systeem regelt. Ten derde de epifyse die onder invloed van licht en donker het slaap- en waakritme regelt.
Er wordt ook dieper ingegaan op het licht dat bestaat uit de zeven kleuren die verwijzen naar zeven hoofdchakra’s.
Het is mijn bedoeling om duidelijk te maken dat er zonder licht en kleur geen leven mogelijk is. Het lichaam wordt zowel fysisch, psychisch als spiritueel beïnvloed door licht.
Cranio-sacraal therapie speelt in dit alles een ondersteunende rol.
Wie geïnteresseerd is kan een mail aan linda.reusens@telenet.be sturen, dan stuur ik het eindwerk gratis door.