Adriana Roobol
e-mail en website ajproobo@xs4all.nl   www.aj-therapie.nl
adres niet vermeld
Een onderzoek naar contra-indicaties voor cranio-sacraal in de praktijk
Dit eindwerk is een onderzoek naar contra-indicaties in de praktijk.
Voor de opleiding is een onderzoek onder therapeuten gehouden, doormiddel van een vragenlijst, hoe men werkt met contra-indicaties.
Komen de therapeuten veel met contra-indicaties in aanraking tijdens hun werk en vooral wat weten de therapeuten over contra-indicaties.
Dit geeft voor de opleiding een inzicht hoe men informatie verwerkt tijdens de opleiding en of er voldoende informatie gegeven wordt.
Als aanbeveling voor de opleiding is er per module een overzichtslijst bij verwerkt om aan te geven hoe en wanneer er gewerkt kan worden met contra-indicaties.
Voor afgestudeerde therapeuten om een overzicht te hebben wanneer men met contra-indicaties kan werken of na welke module.
Het werkstuk is vrij beschikbaar. Als je iets wilt citeren of overnemen, vermeld dan de bron. Het scriptie als pdf-file: Een onderzoek naar contra-indicaties voor cranio-sacraal in de praktijk