René Roozendaal
e-mail / website renzen@zonnet.nl  www.craniosacraal4u.nl
contact tel.: 06 50 24 34 58 (Den Haag, NL)
Omschrijving: Het eindwerk is een vertaling uit het boek "Job′s Body" van Deane Juhan. Het betreft hoofdstuk 3.
Het gaat over het onstaan van ons bindweefsel en hoe het zo gegroeid is tot wat het nu is, wat het precies is en welke functies het heeft voor ons als mens. Deze vertaling mag niet gepubliceerd worden!
Om het werk te bestellen vraag ik € 9.50 excl. Verzendkosten. Rekeningnr. 4622576 van de ING ten name van R.Roozendaal te ′S Gravenhage.
De trauma-hoofdstukken worden voorafgegaan door een samenvatting van de uitgangspunten van Franklyn Sills (zijn biodynamische benadering).