Sjan Verhoeven
e-mail / website sjan@dynamika.nl  /   www.werkendyslexie.nl
adres Dynamika, Oostenburgervoorstraat 126, 1018 MR Amsterdam, tel.:020 639 10 99
Voor mijn scriptie heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

"Wat kan Cranio-Sacraaltherapie betekenen voor volwassenen met dyslexie,eventueel in combinatie met ADHD en/of ADD?"

Deze onderzoeksvraag komt voort uit het feit dat ik zelf dyslectisch ben en dat ik in mijn werk volwassenen met dyslexie coach en train. Mijn eigen ervaringen met Cranio-Sacraaltherapie hebben mij ervan overtuigd dat dit een therapie is die dyslectici veel kan bieden.In mijn scriptie ga ik in op wat dyslexie, ADHD en ADD is, wat de voornaamste kenmerken en oorzaken zijn en wat hun onderlinge verwantschap is. Ik bespreek de neurologie van deze aandoeningen en ga daarbij in op een aantal belangrijke hersensystemen en mogelijke oorzaken. Dit alles geeft aanwijzingen voor de behandeling.
Ik heb een onderzoek gedaan bij 10 dyslectische klanten en beschrijf de opzet, de uitvoering en de resultaten van dit onderzoek. Deze resultaten zijn erg positief. Klanten geven aan dat het nu gemakkelijker is om lees- en schrijfwerk te gaan doen, dat zij zich na de behandelingen beter kunnen concentreren, meer rust in het hoofd of lichaam te ervaren en meer zelfvertrouwen hebben. De resultaten worden beter, naarmate de behandeling wordt gecombineerd met inzichtgevende coaching.
Het eindwerk als pdf-file: Scriptie Cranio-Sacraaltherapie
Ook auteur van het boek: Slimmer dan je baas. Dyslexie op het werk. ISBN 978-90-8575-021-5 Uitgeverij: Garant