Marry Smit
e-mail en website simonsmit@quicknet.nl 
adres Bannestraat 3, 1693 EX Wervershoof, tel.0228-582557
Op zoek naar de Verborgene
Mijn eindwerkstuk gaat over Rouwverwerking en cranio sacraal therapie. Het is in drie gedeelten geschreven. In het eerste gedeelte vertel ik mijn persoonlijke rouw-verhaal en wat een mens (in het algemeen) allemaal kan tegenkomen in dat rouwproces. In het tweede gedeelte ga ik over tot de cranio sacraal therapie, waarbij ik eerst een uitleg geef en daarna, in het derde gedeelte motiveer ik hoe verrijkend, door liefdevolle aandacht, de cranio sacraal therapie is voor de rouwende mens. Want rouwen is en blijft hard werken!
Mijn scriptie is kosteloos en digitaal te ontvangen via mijn emailadres simonsmit@quicknet.nl . Ik wil graag dat zoveel mogelijk cranio-kennis toegankelijk is voor iedereen. Als je iets wilt citeren, of overnemen, ga ik ervanuit dat dit zorgvuldig en met toestemming gebeurt, omdat dit ons heel persoonlijke verhaal geworden is.