Ria Teeuw

e-mail / website info@riateeuw.nl
adres  


Het eindwerk:‘Het lef om je eigen structuur op te zetten’ is te bestellen door overmaking van € 15,-- op rekeningnr. 3428413 t.n.v. M.G. Teeuw en stuur voor alle zekerheid tegelijkertijd een mailtje naar info@riateeuw.nl met je naam en adres. Telefoonnr.: 070-3871788

In deze scriptie bespreek ik moeilijke gevallen die je in je praktijk kan tegenkomen. Daarnaast wil ik (beginnende) therapeuten richtlijnen te verschaffen die helpen om een eigen structuur neer te zetten zodat de praktijk vorm krijgt naar eigen visie en identiteit. Ik reik een aantal handvatten aan om te komen tot een duidelijke doelstelling en de daarbij behorende factoren. Ik bespreek zaken als budget, doelgroepen en een actieplan om plannen en wensen werkelijkheid te kunnen laten worden. Ook citeer ik uit boeken die geschreven zijn door therapeuten/artsen en die op het onderwerp van toepassing zijn.

Het eindwerk is verdeeld in een algemeen gedeelte en een gedeelte speciaal voor cranio-sacraaltherapeuten. In het eerste gedeelte komen situaties aan de orde die op elke soort praktijk van toepassing zijn. In het kleinere, laatste gedeelte gaat het specifiek over de cranio-sacraalpraktijk.

INHOUD:
Inleiding: uitleg, idee en doel
Voor therapeuten in het algemeen
1.   De wortels van de onderneming
-   Voor je begint
-   Doelstellingen en daaruit voortvloeiende acties
2.   Intakegesprekken
3.   Grenzen stellen
-   De grens aan je behandeltijd
-   Als cliënten op het laatste moment afzeggen
-   ‘Onschuldige’ fraude op verzoek van de cliënt
-   Slechte hygiëne bij een cliënt
-   De cliënt met een borrel op
-   Grenzen aan wie je wel of niet behandelt
-   Betalingsachterstand
-   De cliënt praat negatief over je collega
-   Therapeut in de familie
-   Wanneer je beter niet kunt behandelen
-   Onwillige cliënten
-   Tijd tussen de behandelingen
-   Privécontact met cliënten
-   Tips over grenzen stellen
4.   Onthullingen over je persoonlijke leven
5.   Geld
6.   Huilen
7.   Overdracht en tegenoverdracht
8.   Als een cliënt niet ‘geneest’...
Voor Cranio-sacraaltherapeuten
9.   Casussen in de cranio-sacraalpraktijk
-   Het begin
-   Uitwisselen
-   De prijs van een cranio-sacraalbehandeling
-   De onrustige cliënt
-   Kussen onder het hoofd
-   Aanwezigheid van ouders bij de behandeling van kinderen
-   Ernstige aandoeningen
-   Kwebbelen
-   Zwangere cliënten
-   Autisme
10.   Samenvatting
11.   Conclusie