Willem Visser

Adresgegevens

Bestevaerstraat 41-IV
1056 HH Amsterdam
W www.energyisflowing.nl
E energyisflowing@gmail.com
T 06-54770805

Deze thesis analyseert de zeven verschillende leeftijds gerelateerde oorzaken van ziektes en geeft ideƫen over hoe cranio sacraal therapie zou kunnen helpen met het voorkomen of behandelen van deze ziektes. De oorzaak op cellulair en moleculair niveau van ouderdom is behandeld; zoals deze onderscheiden is door biomedisch onderzoeker Aubrey de Grey. De strategie die De Grey ontwikkeld heeft om veroudering tegen te gaan wordt besproken voor alle 7 oorzaken inclusief de laatste medische ontwikkelingen. De Grey zijn innovatieve oplossingen worden vertaald naar een aanpak met cranio-sacraal therapie en waar niet mogelijk worden nieuwe oplossingen voorgesteld. Er worden methoden voorgesteld om ouderdom en aan ouderdom gerelateerde aandoeningen zoals Ziekte van Alzheimer, Ziekte van Parkinson, diabetis, kanker en hartklachten te behandelen met cranio-sacraal therapie.

Zie PDF, download toegestaan