Shirley de Waal.
E-mail / Website
info @ WaalWijz.nl

www.WaalWijz.nl

De e-mail adressen zijn weergegeven met een spatie voor en na @ om kopi�ren voor spam-bestanden te voorkomen.

omschrijving

Cranio-sacraal therapie bij kanker � De tekens van het lichaam
verstaan��.

Aanzet tot het schrijven van dit eindwerkstuk was het afronden van mijn opleiding tot cranio-sacraal therapeut.

Dit onderwerp heb ik gekozen met de bedoeling mijn medestudenten en collega�s te laten weten wat cranio-sacraal therapie te bieden heeft bij kanker. Ook zou ik cranio-sacraal therapie meer onder de aandacht willen brengen bij mensen met kanker. Wellicht dat dit werkstuk daar ook aan kan bijdragen.

Zelf heb ik een heel ziekteproces doorlopen de afgelopen 10 jaar waarin ik tijdens de verschillende stadia in mijn proces naar gezondheid cranio-sacraal behandelingen heb gehad en ik heb aan den lijve kunnen ondervinden wat cranio-sacraal therapie te bieden heeft bij kanker.

Mijn werkwijze is gebaseerd op de kennis die ik heb opgedaan in combinatie met mijn eigen levenservaring en inzichten die ik door diep zelfonderzoek heb verkregen.
 

Het werkstuk is bij mij te bestellen door me een e-mail te sturen.