Henriëtte Wiessenberg
e-mail / website henriette@emerga.nl  www.emerga.nl
adres Graaf Florislaan 6, 2553 DW  Den Haag Tel.: 06 - 440 34 825
Onderzoek Cranio Sacrale therapie ~ dyslexie
Mocht er iemand geinteresseerd zijn in de scriptie, dan kan hij/zij contact met Henriëtte Wiessenberg opnemen.
Kern scriptie
De kern van de scriptie is te onderzoeken met behulp van cranio sacrale therapie waar de oorzaken liggen van dyslexie. En of door het volgen van cranio sacrale sessies de dyslexie vermindert, dan wel verdwijnt.
Opbouw scriptie
De scriptie start met te beschrijven wat dyslexie is, wat het inhoudt en wat de gevolgen zijn als je dyslexie hebt. Daarbij zijn er twee kernproblemen te benoemen, een automatiseringsprobleem en een probleem met het auditief verwerken van spraakklanken. Dyslexie kent vele vormen en uitingen. De onderzoeken die in de afgelopen jaren gedaan zijn door diverse instituten bekijken de dyslexie vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor zijn de oorzaken van dyslexie divers te noemen. Die verschillende onderzoeken/oorzaken zijn op een rij gezet en van daaruit is gestart met het onderzoek. Daarbij uitgegaan van het feit dat in alle onderzoeken die ooit eerder zijn gedaan ongetwijfeld een kern van waarheid zit, wellicht een verbinding? Want, is alles niet één geheel? In de onderzoeksmethoden en werkwijze worden de onderzoeksvragen beschreven met daarbij de opzet en richtlijnen van de behandelingen. In de resultaten staan de opmerkelijkheden die voortvloeien uit de behandelingen (in totaal 3 per cliënt). In de conclusie beantwoord ik de onderzoeksvragen en geef ik beknopt weer wat de kernpunten zijn van het onderzoek. Vervolgens wordt in de discussie aangegeven welke tekortkomingen er in het onderzoek zijn en hoe dit in toekomst eventueel op te lossen is. In bijlage A wordt het theorie gedeelte uitgebreid beschreven met als start een algemeen stuk over de hersenen. Daarna wordt er een link gelegd met de lichaamsdelen, dit in relatie met dyslexie. In bijlage B worden de inhoud en uitwerkingen van de behandelingen beschreven. In de leeswijzer vindt u de opbouw van de scriptie in een overzichtelijke en beknopte vorm.