Titia de Bot
  Centrum voor Aandacht
e-mail titia@aandachtswegen.nl
website www.aandachtswegen.nl

Titel eindwerk: "En je wacht..."; cranio sacraal therapie vanuit de middenweg
Dit eindwerk zet het centrum centraal. Wat is het belang van verblijven in het midden en bestaat er verband tussen het middelpunt (hara) en cranio sacraal behandelingen? Ik verken de middenweg van het boeddhisme en de betekenis van de kwalificaties hierin voor cranio sessies in het licht van de vraag: kan ik als behandelaar groeien door mijn aandacht hierop te richten?
Hoofdstuk 1 beschrijft mijn eigen weg naar de cranio sacraal opleiding. In hoofdstuk 2 bekijk ik verschillende visies op het mens-zijn en kom tot de conclusie dat de mens met al zijn facetten, lichaam, geest en ziel ten diepste één is, ja zelfs dat de mens onlosmakelijk verbonden is met haar of zijn omgeving. Vanuit deze alverbondenheid kom ik op het belang van centreren. Hoofdstuk 3 toont hoe centreren - oftewel de weg van het midden - in het boeddhisme gestalte krijgt, aan de hand van een beknopte beschrijving van het achtvoudig pad. Hoofdstuk 4 brengt de voorgaande elementen tot één geheel. Ik vertaal hierin het boeddhistische achtvoudig pad naar de praktijk van cranio sacraal sessies. Het is de weg van het midden, want alleen vanuit het centrum kunnen alle delen bereikt worden opdat de mens heel is.

Mijn eindwerk is beschikbaar voor medestudenten die het willen lezen; vraag het gerust op via bovenstaand e-mailadres