Kathleen Jooris

e-mail kathleen.jooris@consense.be 
adres Tervuren

 

Eindwerk "Verbinding zoeken tussen cranio sacraal en neurocognitivisme…"

"In dit eindwerk worden verbanden gezocht  tussen de neurocognitieve wetenschap, de neurocardiologie en de cranio sacraal methode. Thema's die aan bod komen zijn; stress beleving, persoonlijkheid en  drijfveren, vermijdings- en compensatiegedrag, het leven in een kudde (familie) en leven vanuit verbinding tussen hoofd en hart."

Heeft u interesse om je eindwerk te ontvangen?
Dan kunt u contact opnemen via kathleen.jooris@consense.be