Joyce Kersten
e-mail kerstenjoyce@hotmail.com


Ziekte van Graves, auto-immuunziekte van de schildklier, en craniosacraaltherapie

Mijn eindwerk is digitaal te bestellen via bovenstaand e-mail adres. De kosten zijn 10 euro.