Naam Anja Marcinski

E-mail

Website
 

info @ dedura.nl

www.dedura.nl

De e-mail adressen zijn weergegeven met een spatie voor en na @ om kopi�ren voor spam-bestanden te voorkomen.

De Dura is het eindwerkstuk van Anja Marcinski en Astrid Speet. Zij hebben geheel uit het niets dit vaktijdschrift ontwikkeld. Inmiddels is Anja de uitgeefster en hoofdredacteur van dit vakblad en heeft Astrid zich teruggetrokken. De kwaliteit stijgt zichtbaar bij elke uitgave.

Het eerste nummer van De Dura is verschenen in november 2005.

De Dura, vakblad voor CranioSacraal en Meditatie verschijnt 4x per jaar.
De abonnementskosten zijn � 29,95 per jaar.

Voor leden van de NCSV is het abonnement een onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging.

Surf voor meer informatie naar www.dedura.nl