Marc Nol & Ann Van de Winckel

E-mail / Website

Marc:   mnhontoo @ yahoo.com
Ann:    choosingthis @ yahoo.com

De e-mail adressen zijn weergegeven met een spatie voor en na @ om kopiren voor spam-bestanden te voorkomen.

Commentaar van Ann en Marc over hun werkstuk:

Dit eindwerk is een fantastische symbiose van spiritualiteit en wetenschappelijk onderzoek. Het is het produkt van onze jarenlange samenwerking op dat vlak.

We hebben dit werk opgesteld vanuit de optiek dat we hebben willen delen wie we zijn en hoe we naar het leven kijken vanuit het oogpunt van therapie. Een tweede doelstelling was een werk te creren dat iedere beginnende therapeut zou willen inkijken om zich een totaler beeld te vormen van wat een therapie kan inhouden. Dit is het soort boek dat we zelf hadden willen consulteren bij het begin van onze opleiding.

Wij hebben daarvoor bij ieder hoofdstuk dat we gecreerd hebben, een synthese gemaakt van wat we in zijn totaliteit hadden kunnen brengen. Na de evaluatie van onze thesis door Etienne en Marijke hebben wij zaken weggelaten uit ons oorspronkelijk werk zodat het meer gefinetuned werd zoals Etienne het voor de school wou hebben.

Deze thesis bezit voor ons een ontzettende rijkdom aan informatie en wijsheid omdat veel andere mensen al ontzettend veel energie gestoken hebben om moeilijke materie in boeken en op internet op een eenvoudige en gestructureerde manier duidelijk te maken.