Magda Reijnders

e-mail

magdareynders@hotmail.com

Mijn eindwerk is "een mooie synopsis van alle aspecten die in CS aan bod komen" aldus de woorden van Etienne Peirsman. Het is een " erg volledig en eenvoudig uitgelegd eindwerk" geworden.

De inhoud bevat beknopte informatie over het ontstaan van cranio sacraal therapie, alsook enige uitleg over de toepassingsmogelijkheden.

In deel I wordt kort ingegaan op het hormonale systeem om vervolgens dieper in te gaan op het zenuwstelsel. De anatomie alsook de functie van het zenuwstelsel worden beschreven.

In deel II wordt de ademhaling van het zenuwstelsel belicht.

Meer bepaald de fysiologische mechanismen van de automatische ademhaling en de zelf beïnvloede ademhaling.
Verder wordt ingegaan op de fysiologische mechanismen van "de ademhaling van het zenuwstelsel" met o.m. de motiliteit van het cranio sacraal systeem.

Ook andere zienswijzen, op onze ademhaling, worden aangeraakt met het accent op de diepere yoga-ademhaling.

Het geheel wordt afgerond met enkele praktijkvoorbeelden.

Het eindwerk als PDF

 Mijn emailadres : magdareynders@hotmail.com