Ines Rothmann

e-mail inesrothmann@hotmail.com

Craniosacraaltherapie in het kader van perinatale ervaringen: De rol en het belang van het moeder-kind band, 29 april 2013.

Dit eindwerk beschrijft wat binding tussen moeder en kind is en waarom het zo belangrijk is voor de fysieke en emotionele ontwikkeling van een kind o.b.v. onderzoek uit de cognitieve neurowetenschappen gedurende de afgelopen 30 jaar. Hieruit blijkt dat een intensief, warm, affectief contact tussen moeder en kind in alle perinatale fasen de ontwikkeling van bepaalde hersenstructuren stimuleert die verantwoordelijk zijn voor de latere gedrags- en emotieregulatie van kinderen. Kinderen die van een goede band met hun moeder kunnen genieten, vertonen grotere ego-veerkracht en zijn vaak energieker, vitaler en minder agressief op latere leeftijd. Bovendien beschrijft dit eindwerk telkens hoe het bindingsproces tussen moeder en kind plaats vindt in de perinatale fasen (zwangerschap, geboorte en post-partum gedurende de eerste drie levensjaren), hoe men binding kan bevorderen en welke rol craniosacraaltherapie hierin kan spelen. Het besluit met een noodzaak voor breder maatschappelijk debat over ondersteunende maatregelen, met bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang.

Het eindwerk kan opgevraagd worden onder: inesrothmann@hotmail.com.