Els Taktor
e-mail  elstaktor@hotmail.com
adres niet vermeld

Logopedie en cranio-sacraaltherpie
Het werkstuk is op te vragen via elstaktor@hotmail.com