voorwaarden

Het eindwerk dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Het is de bedoeling dat jouw of jullie eindwerk beschikbaar komt voor alle studenten en therapeuten- door het op deze website te zetten.

Sommige werkstukken zijn niet vrijgegeven voor verspreiding omdat het zeer persoonlijke informatie is, andere omdat het bijvoorbeeld vertalingen zijn van gedeelten uit boeken waarvoor geen officiële toestemming is verkregen.

Wat is nodig om je eindwerk op de website te zetten?

Hoe beter jij aangeeft hoe jouw werkstuk op de site kan worden weergegeven, hoe beter de vermelding wordt.