Jeannette van Yperen
e-mail j.yperen@tele2.nl
adres niet vermeld
Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers: sensorische integratie stoornissen en cranio-sacraal therapie. Het proces van sensorische integratie (het ontwikkelen van een soepel samenspel tussen de zintuigen en het centrale zenuwstelsel) begint al voor de geboorte en ontwikkelt zich vooral tijdens de eerste 5 levensjaren. In de scriptie wordt aandacht besteed aan wat sensorische integratie is, welke stoornissen kunnen optreden, welke ontwikkelstadia een kind normaal gesproken doorloopt en welke rol het centrale zenuwstelsel bij het proces van sensomotorische integratie speelt. Verder wordt de specifieke plaats van reflexen in het proces gesproken, wordt gekeken naar mogelijke oorzaken van een stoornis en worden suggesties gedaan voor het werken met sensomotorische integratie stoornissen binnen de cranio-sacraal therapie, in het bijzonder gericht op volwassenen. Bij 1 op de 10 kinderen is sprake van een zeer lichte tot ernstige stoornis in de sensorische integratie. Basiskennis over dit onderwerp is dan ook aanbevolen voor alle CS therapeuten!
Het werkstuk is vrij beschikbaar. Als je iets wilt citeren of overnemen, vermeld dan de bron.
Het eindwerk als pdf-file: Sensorische integratie stoornissen en cranio-sacraal therapie